Zákazy a doporučení

DOPORUČENÉ INFORMACE

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
Celý areál letiště je bezbariérový.

POŘADATELSKÁ SLUŽBA
Pořadatelská služba slouží k organizaci a hladkému průběhu celé akce. Členové této služby budou jednotně oblečeni ve vestách s nápisem POŘADATEL SHOW. Při jakémkoli vzniklém problému kontaktujte pořadatele. Pro příjemný a bezproblémový chod akce je nutné dodržovat pokyny pořadatelů v rámci jejich kompetencí. O bezpečnost mimo areál se stará Policie ČR.

Kompetence a povinnosti pořadatelské služby:

  • kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu letiště a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání letecké show vč. namátkových kontrol
  • vyvedení osoby bez platné vstupenky či nepoškozeného identifikačního náramku, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek)
  • usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost
  • pomoc handicapovaným návštěvníkům, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a jejich modelů

 

HYGIENA
Na akci jsou k dispozici mobilní WC, které jsou rovnoměrně rozloženy včetně stanového městečka.  Doporučujeme pro každý případ mít vlastní zásobu toaletního papíru. V areálu akce jsou k dispozici umývárny, tzv. koryta s užitkovou vodou. Prosíme neplýtvejte a šetřete s vodou! V areálu letiště je dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu.

OBČERSTVENÍ
Na akci je na základě pečlivého výběru zajištěn jeden bar (alko i nealko míchané drinky), 1x velký stan 20x10m, a 3-4 stánků s kompletním sortimentem teplých i studených jídel a alko a nealko nápojů. Rozmístěny jsou v několika sekcích po celé ploše areálu. Při zjištění, či nespokojenosti s kvalitou jídla a pití, kontaktujte za pořadatele akce odpovědnou osobu.

ODPAD
V prostorách celého letiště včetně stanového městečka je umístěno dostatečně množství odpadkových košů. Tyto koše jsou pravidelně vyváženy. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu ve svém okolí a odpadkové koše využívali. V případě, že bude odpadkový koš plný, zanechte prosím odpadky na zemi vedle odpadkového koše.

PROGRAM
Letecký program bude vyvěšený na tzv. startovní maringotce (červeno/bílé čtverce). Obsahuje většinu informací o leteckém dnu, přesný harmonogram vystoupení, orientační mapu areálu a základní praktické informace. Více info najdete v sekci Program.

PROVOZ letiště
Otevírací doba – areálu akce:

Bude upřesněno…

 

PRVNÍ POMOC
Akce má k dispozici stan první pomoci se zdravotním personálem a přítomným primářem nemocnice Na Homolce. Informace o umístění vám též podají označení členové pořadatelské služby. V případě úrazu mimo dosah zdravotnické služby v areálu letiště (např. ve městě, na řece apod.) volejte číslo záchranné služby 155.

Nezapomeňte, že pro volajícího platí základní pravidlo: srozumitelně říci, kdo volá, kde a komu se co stalo a jaké má pacient obtíže. Měl by také uvést telefonní kontakt, kdyby si operátorka musela ověřit nějaké údaje či se doptat na cestu, když sanitka nemůže najít místo zásahu. Pokud se člověk v ohrožení života nachází v místech, kde je orientace složitá, je lépe vyslat někoho naproti sanitce, aby jí ukázal cestu. Také je dobré popsat výrazné orientační body v okolí. Když volající popisuje zdravotní stav pacienta, měl by se podle ní zaměřit na to nejdůležitější. Je pacient při vědomí? Dýchá normálně? Co ho bolí? Krvácí? Je bledý, zmatený, nebo přesně dokáže popsat, co se mu stalo? Kdy a jak potíže vznikly? Volající by měl zachovat klid a nepropadat panice. Dispečerky ho budou navádět při poskytování první pomoci, než dorazí sanitka.

STANOVÉ MĚSTEČKO
Stanové městečko se nachází přímo u areálu letiště. Kapacita je dostatečná, ale samozřejmě omezená. Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně jakékoli zábavné pyrotechniky. Veškeré odpadky prosím vyhazujte do odpadkových košů, rozmístěných v prostorách městečka. Do stanového městečka je zakázáno během akce zajíždět s motorovými vozidly. Pořadatel nenese odpovědnost za odložené věci ve stanovém městečku. Rezervace místa pro stan není možná.

TELEFONY

Lokalita festivalu je pokryta signálem všech domácích operátorů. V případě výjimečné situace (úraz, požár apod, …) kontaktujte zdravotnickou službu či pořadatele. Veřejné telefonní automaty se v areálu nenachází, můžete využít telefonní automaty ve městě.

VĚCI S SEBOU
Na akci byste si neměli zapomenout s sebou vzít: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, peníze, hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír, ručník), potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, plavky, pláštěnku, dostatek oblečení v případě špatného počasí a v případě nocování stan, karimatku a spacák.

ZDRAVÍ
Chraňte si své zdraví. Buďte k sobě navzájem ohleduplní, spolupracujte se zdravotníky a pořadateli. Nehazardujte s látkami, které jsou zdraví škodlivé, které jsou zakázané a jejichž složení neznáte. Chraňte se před slunečním zářením, chraňte se před nadměrným hlukem. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy (i kohokoliv neznámého) kontaktujte zdravotíky.

Přejeme Vám příjemný pobyt, krásnou podívanou a návrat ve zdraví